Trình soạn thảo HTML mô tả sản phẩm MIỄN PHÍ của Amazon

Bước 1: Viết mô tả sản phẩm của bạn và định dạng nó theo cách bạn muốn.

Bước 2: Nhấp vào 'Sao chép mã HTML' để sao chép mã vào khay nhớ tạm. Dán mã vào phần mô tả sản phẩm SellerCentral của bạn.

Ký tự: 0Từ: 0


Amazon Product Description Editor là gì?

Trình chỉnh sửa mô tả sản phẩm của Amazon là một trình chuyển đổi mã HTML có thể được sử dụng để cách điệu hóa các mô tả sản phẩm trên Danh sách Amazon. Công cụ Trình chỉnh sửa Mô tả Sản phẩm giúp người bán hàng trên Amazon - có kinh nghiệm và người mới tạo danh sách sản phẩm chuyên nghiệp cho Amazon dễ đọc, hấp dẫn với các thẻ và định dạng được Amazon cho phép.

Các tính năng của Amazon Product Description Editor
  • SẠCH Word Doc HTML lộn xộn thành Amazon HTML sạch
  • TẠO các mô tả của Amazon bằng trình chỉnh sửa không cần mã
  • CHUYỂN ĐỔI HTML Amazon mà bạn dán từ Seller Central
  • Không yêu cầu kiến thức HTML!